Eficienţă în mişcare

Etching on mobile glass wall